Γιατί να επιλέξετε την Sandworks

Η Εμπειρία, εξειδίκευση και τα σύγχρονα μηχανήματά μας, είναι τα βασικά μας «όπλα» για να φέρουμε σε πέρας, άμεσα και με άψογα αποτελέσματα, οποιαδήποτε σχετική εργασία μας ανατεθεί σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του εν λόγω τομέα, έτσι είναι σε θέση να προσφέρει τεχνογνωσία και επαγγελματισμό σε όλους τους πελάτες της.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Γενικές Εκσκαφείς
  • Επιχωματώσεις
  • Διαχωρισμός Οικοπέδων
  • Κατεδαφίσεις
  • Συστήματα Αποχετευτικού
  • Κατασκευή Δρόμου
  • Ασφαλτώσεις
  • Κατασκευή Γηπέδων Ποδοσφαίρου
  • Κατασκευή γηπέδων τένις
  • Περιφράξεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Με την εταιρεία μας και μάθετε περισσότερα για τις εργασίες που εκτελεί.